— Kørekort kolding —

Persondata

Og få mere at vide

Kørekort Kolding privatlivsbeskyttelsespolitik – elever

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt.
Vi har hos Kørekort Kolding vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig, hvordan vi behandler dine data. 

Når du bliver elev på køreskolen, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for gennemførelsen af den undervisning, som du har indgået aftale med os om.

Kontaktinformation
Kørekort Kolding ApS, CVR.nr.: 41 47 30 37, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 42 40 22 02 og e-mail: info@korekortkolding.dk.

Vi anvender denne type data om dig for at kunne give den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig, har Kørekort Kolding brug for visse personoplysninger om dig.

De data vi anvender, omfatter:
– Navn, adresse, telefon og e-mail, CPR-nr. og fødeland.
– Portrætbillede til ansøgning om kørekort.
– Eventuelt bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser.
– Eventuel navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden ved kørekort til 17- årige.
– Eventuel ansøgning om dispensation til anvendelse af bil med automatgear.
– Eventuelle oplysninger om overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med kontrollerende prøver. Evt. ANT-kursusbevis.

Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det i forbindelse med undervisningen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre.
Dette gør vi ikke uden vi har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.

Modtagere af dine persondata er:
– Politiet og tilsynsførende.
– Eventuelle samarbejdende kørelærere.
– Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
– Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
– Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (eksempelvis Drive4You, Køreklar, Teoriundervisning.dk).
– Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.
– Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk).
– Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).
– Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.
– Færdselsstyrelsen.

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal.
Kørekort Kolding har pligt til at opbevare din lektionsplan i 2 år af hensyn til bekendtgørelsen om
kørekort.

Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos os bliver opbevaret i 5 år plus indeværende
regnskabsår, da det anses som regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven.

Dit ansøgningsskema vil blive slettet umiddelbart efter, at skemaet er blevet videregivet til Politiet.
Bedømmelses-skemaet fra praktisk prøve bliver udleveret til dig, og opbevares ikke af køreskolen.

Når samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, førstehjælps-bevis og ANT-kursusbevis er returneret
fra Borgerservice, tilbageleveres dokumenterne til dig, og er efterfølgende ikke tilgængelig for
køreskolen.

Ansøgning om dispensation videregives til Færdselsstyrelsen og er efterfølgende ikke tilgængelig for
køreskolen.

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad
vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der
modtager data om dig.
Derudover har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse
mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der
står øverst.
Du har ret til at klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Jane Rasmussen
Kørekort Kolding